Ema Sindelarova Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Homeopatická Praxe

Klasická Homeopatie

Klasická homeopatie je metoda přírodního léčení, která existuje již více než 200 let, proto ten název “klasická”. Tuto metodu vynalezl nĕmecký lékař Samuel Hahnemann a poté se rozšířila po celém svĕtĕ. Neustále se rozvíjí a přizpůsobuje dnešní dobĕ.
Přírodní léčení znamená, že homeopatické léky jsou vyrobeny z přírodních zdrojů jako jsou rostliny, minerály a zvířecí produkty. Tyto původní suroviny jsou ve speciálních výrobnách pro homeopatii zpracovány na léky v různých “potencích”, silách.
KLasický homeopat vychází z přesvĕdčení, že každý živý tvor má schopnost sebeuzdravování a snaží se tuto schopnost stimulovat tím, že hledá přípravek, který je co nejblíže typu pacienta, jeho symptomům a situaci, ve které se nachází. To je velký rozdíl s takzvanou klinickou homeopatií anebo komplexní homeopatií, kterou dostanete koupit třeba v drogerii nebo lékárnĕ podle typu potíží: bolest hlavy, ušní zánĕt, střevní potíže. Po návštĕvĕ klasického homeopata budete nejspíš odcházet s jiným lékem na bolest hlavy, než který dostala vaše tchýnĕ, vždyť jste úplnĕ jiná osobnost, či ne?
Problémy, se kterými se můžete obrátit na klasického homeopata, jsou různé. Fyzické problémy jako například alergie, střevní chřipka, chronická bolest zad, migrény. Psychické potíže jako třeba strach ze zkoušek, sklony k depresi, premenstruační syndrom. Akutní potíže i ty, se kterými už chodíte příliš dlouho, jako třeba ty, související s menopauzou.
Samozřejmĕ má homeopatie, jako všechny disciplíny, i své limity a je homeopat také jen človĕk, který se snaží, ale má své nedostatky.
Zeptejte se mĕ, jestli vám můžu být nápomocna i s vaším problémem.
Jelikož žiji vĕtšinu roku ve Španĕlsku, konzultace jsem silnĕ omezila a dĕlám je hlavnĕ pomocí Skype, na dálku.

Kouč pro rodniny s dĕtmi

Po dokončení studia homeopatie a nĕkolik let praxe jsem se rozhodla pro další studium, a to metody PresentChild®, abych mohla lépe pomoci dĕtem a jejich rodičům vsituacích, které žádají jiný přístup, než hledání léků. Tato metoda spočívá v tom, že se snažím doslova tlumočit mezi dĕtmi a jejich rodiči. K tomu mi slouží všechno, co dítĕ řekne, dĕlá a co o tom říkají rodiče. Je to jedna z holistických, celistních metod, kterou v nĕkterých případech kombinuji s homeopatií. Velkou výhodou je, že při této metodĕ zůstává dítĕ “v závĕtří”, mluvím jen s rodiči o jejich dĕtech. Takže vlastnĕ radím rodičům ve prospĕch dítĕte.

Ambulantní péče

Kromĕ své vlastní praxe jsem pracovala jako ambulantní pečovatelka nebo koučka pro lidi, kteří potřebují speciální pĕči doma. Byli to lidé s lehčími psychickými problémy a potřebovali pomoc třeba v organizaci denních úkolů, radu při výchovĕ dĕtí, nebo naslechnout jim v jejich problémech. Lidé s různými druhy nervozity a strachů, PTSS, autismus, chronickou únavou. Na všechno totiž léky neexistují, nĕkdy si človĕk prostĕ potřebuje popovídat, anebo aby ho nĕkdo vzal za ruku a šel kousek s ním.

Reiki

Ještĕ než jsem se rozhodla pro studium homeopatie, zajímala mĕ Reiki jako metoda léčení. Smím si říkat Reiki Master a v minulosti jsem pořádala kurzy a učila tuto schopnost jiné. Teď je to pro mĕ prostředek, který mám vždycky při ruce 😊