Psaní

UKV

Ultrakrátkých povídek (max 99 slov)

Publikace

Archiv publikovaných rubrik

Mojův Deník

Dobrodružství kocoura Mojo

Vydání

Odborné články

Od mládí jsem ráda psala, ale udĕlala jsem si na to opravdu čas až v dospĕlosti. Bĕhem své praxe homeopatie jsem psala povídky o své práci a zajímavých lidem, které jsem potkávala. Psala jsem svůj pravidelný sloupek do časopisu Dynamis, odborný časopis pro klasické homeopaty. Tam jsem se pozdĕji stala redaktorkou a i dále psala sloupek a odborné články. Po pĕti letech jsem se rozhodla vĕnovat čas tomu, po čem jsem léta toužila: napsat román.
Moje prvotina vznikla v roce 2016 a vyšla v roce 2021 pod názvem Tranen van een Feniks ( Fénixovy slzy) v nakladatelství Ambilicious, Nizozemí, tedy v nizozemštinĕ.
V červnu roku 2023 vyšlo jeho volné pokračování, Feniks op de Finca (Fénix na fince).
Fénix je pro mĕ symbolem človĕka, ženy, která se nikdy nevzdává a je schopna pokaždé začít znova.
Obĕ knížky jsou převážnĕ autobiografické a pojednávají o lidských vztazích, lásce a životních rozhodnutích. Druhý román se odehrává z velké části ve Španĕlsku, kde teď žiji, pracuji a píši.
Kromĕ dvou románů jsem napsala hodnĕ ultrakrátkých povídek, nĕkteré vyšly spolu s UKP jiných autorů ve sbírkach “Kort&Prachtig” 1, 2 a 3 ( Krátce&Výstřižnĕ) v nakladatelství Ambilicious, kde dále vyšla sbírka “Vierkant” (Čtverec), soubor povídek psaných k fotografiím T. de Koning v roce 2022 a ve které jsou otištĕny dvĕ mé: Auditie (Konkurz) a Bergtoppen (Vrcholy hor).
Pravidelnĕ píšu články do časopisu “Sophia Magazine”, online magazín převážnĕ pro ženy rozumného vĕku.
Mojím přičinĕním vyšla knížka i mému nadanému kocourovi Mojo, s názvem “Tweevoeters zijn stom, Dagboek van Mojo” (Dvojnožci jsou pitomí , Mojův deník).
Zúčastnila jsem se také nĕkolika soutĕží tvůrčího psaní, ve kterých jsem získala nĕkolik nominací a dokonce i cen, ale stojí pouze za zmínku.
Na mých webových stránkách, čili zde, najdete také esej “Stilte” (Ticho) a zanedlouho ještĕ jiný, který zatím nesmím zveřejnit, protože je v soutĕži o cenu Renate Dorrestijn, takže jsem právĕ v napĕtí (srpen 2023).

Další napínavá novinka je, že můj první román vychází v češtinĕ, a to 22.srpna 2023 v nakladatelství Motto. Jmenuje se “Jako tažní ptáci” a  já se třesu nedočkavostí a napĕtím, co z toho bude…