Jako teď hodnĕ lidí, i my máme domácí vĕzení. Uvízli jsme v našem domku ve Španĕlsku. Každý tu dodržuje všechna nařízení ohlednĕ Corony a snaží se být jako vždy přátelský a nápomocný.

Rob se právĕ radí se dvĕma sousedy. Naše zahrada byla dlouhá leta zanedbávána a teď by vážnĕ potřebovala pročistit. Jeden a půl metru odstup je pro Španĕla strašná, nepřirozená překážka. Proto teď na sebe hulákají, tedy víc než normálnĕ, přes roušky, které jim stejnĕ pořád spadávají. Divoce gestikulujíc procházejí ti tři naší zahradou.

Po dvouhodinové poradĕ je rozhodnuto, že naše zahrada by vážnĕ potřebovala pročistit.

Válor, duben 2020