Brácha emigroval do Rakouska, já do Holandska. Když se všichni setkáme u rodičů v Čechách, promění se náš rodný dům v Babylónskou věž. Znějí tam najednou alespoň čtyři jazyky. Pět, když brácha vypráví starý rusácký vtip.

Po několika dnech to vypadá asi takhle: já mluvím na mámu holandsky a na muže česky. Ten se španělštinou na něco ptá své tchýně a ona mu odpovídá lámanou angličtinou. Mezitím se mí synovci německy hádají. Otec mlčí všemi jazyky. Brácha se ptá: Kakój čas?

Je to jasné, čas jet zase domů.

Nizozemí, 2018