Ema Šindelářová


Autorka, Koučka a Klasická Homeopatka

Psaní

Od mládí jsem ráda psala, ale udĕlala jsem si na to opravdu čas až v dospĕlosti. Bĕhem své praxe homeopatie jsem psala povídky o své práci a zajímavých lidem, které jsem potkávala. Psala jsem svůj pravidelný sloupek do časopisu Dynamis, odborný časopis pro klasické homeopaty. Tam jsem se pozdĕji stala redaktorkou a i dále psala sloupek a odborné články. Po pĕti letech jsem se rozhodla vĕnovat čas tomu, po čem jsem léta toužila: napsat román.

UKV

Ultrakrátké povídky (max 99 slov)

články

Archiv publikovaných rubrik

Mojův Deník

dobrodružství kocoura Mojo

publikace

Odborné články

Kdo jsem?

Narodila jsem se v Čechách v roce 1966 a prožila mládí v Blatné, v jižních Čechách. V roce 1991 jsem se přestĕhovala do Nizozemí.
Tady jsem pozdĕji vystudovala klasickou homeopatii, šestileté studium, kde se vĕnuje pozornost nejen homeopatii jako takové, ale i psycholigii, medické etice, filosofii a osobnímu vývoji. 

Klasická Homeopatie

Klasická homeopatie je metoda přírodního léčení, která existuje již více než 200 let, proto ten název “klasická” ...

Kouč pro Rodniny s Dĕtmi

Kliknutím sem se dozvíte více o koučování dětí a 'Presentchild'...

Reiki

Ještĕ než jsem se rozhodla pro studium homeopatie, zajímala mĕ Reiki jako metoda léčení....

Ambulantní Péče

Kromĕ své vlastní praxe jsem pracovala jako ambulantní pečovatelka nebo koučka pro lidi, kteří potřebují speciální pĕči doma...

kontakt