Ema Sindelarova, homeopathie - klassieke homeopathie - kinderfluisteraar

Kdo Jsem

Narodila jsem se v Čechách v roce 1966 a prožila mládí v Blatné, v jižních Čechách. V roce 1991 jsem se přestĕhovala do Nizozemí.
Tady jsem pozdĕji vystudovala klasickou homeopatii, šestileté studium, kde se vĕnuje pozornost nejen homeopatii jako takové, ale i psycholigii, medické etice, filosofii a osobnímu vývoji. Následnĕ jsem ještĕ studovala, abych se stala koučkou pro dĕti a jejich rodiče, metodou PresentChild.
O lidech, které jsem poznala bĕhem své práce, ráda píšu krátké příbĕhy. Píšu také o svých blízkých, o sobĕ a o vĕcech které mĕ potkávají.
Nĕkolit let jsem také pracovala jako tréninkový herec při výcvicích policie a vojáků, jako herečka, tanečnice a zpĕvačka v zábavných programech, ale také v archivu mĕstského úřadu, nebo jsem učila na základních školách humanismus, na což mám také vzdĕlání 😊.

Vše, co jsem se naučila, vyzkoušela a zažila, používám k tomu, abych pomohla druhým. A myslím si, že vyloudit úsmĕv na tváři toho druhého může také být pomoc.