Er zijn meer mensen met een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) dan je denkt. Wat gebeurt er met iemand die afschuwelijke dingen heeft gezien en meegemaakt? 

Beelden staan vaak op het netvlies gebrand. Dromen of nachtmerries verstoren de slaap en het dagelijks leven wordt van een heel andere orde. Vooral mensen uit de hulpverlening lijden aan de PTSS: Ambulancepersoneel, verpleegkundigen, artsen, brandweermensen, maar ook treinmachinisten hebben vaak afschuwelijke dingen gezien en meegemaakt. Maar denk ook aan een juweliersoverval, gijzelingen, soldaten die uitgezonden worden naar oorlogsgebieden, mensen die een trauma voor hun ogen hebben zien voltrekken als het instorten van de Grolsch Veste in augustus 2011, of eerder de vuurwerkramp in Enschede Rombeek, de brand in Volendam en andere rampen. De impact hiervan is zeer verstrekkend en heeft gevolgen voor het verder leven van zowel betrokkenen als familie, werkgevers, hulpverleners of omstanders.

Homeopathie kan daar veel in betekenen. Recent heb ik, samen met tientallen klassiek homeopaten, een nascholing gehad in de behandeling van een Post Traumatisch Stress Syndroom. Het blijkt dat de reguliere behandeling vaak tekortschiet en mensen nog vele, soms tientallen jaren, rondlopen met de klachten van een PTSS. Klassieke homeopathie kan een uitkomst bieden. Zoals bekend hebben homeopathica geen bijwerkingen en het gesprek met een homeopaat, die altijd genoeg tijd neemt om met haar/zijn cliënt te praten, doet ook zijn werk.

Bel mij gerust voor meer informatie!