Homeoprofylaxe (HP)

Deze preventieve methode bestaat uit het innemen van homeopathische middelen volgens een schema, dat persoonlijk kan worden aangepast. De bedoeling is dat uw kind op een veilige en natuurlijke manier immuniteit opbouwt en in geval van ziekte genoeg weerstand heeft om haar te overwinnen. Natuurlijk bestaat er geen 100% garantie dat uw kind nooit ziek wordt, deze garantie wordt met de reguliere vaccinatieprogramma ook niet gegeven. 

De veiligheid en effectiviteit van HP

Homeopathische geneesmiddelen worden gemaakt door een proces van verdunnen en schudden. Dit wordt potentiëren genoemd. Als er wordt verdund in stappen van 1 op 100 (centimale verdunning) dan is volgens de wetmatigheid van Avogadro in de oplossing na de 12de stap (C 12) geen molecuul meer van de oorspronkelijke stof in de oplossing aanwezig. Het is dus duidelijk dat homeopathische geneesmiddelen met een potentie van meer dan C 12 niet toxisch, giftig, kunnen zijn. (Ik werk met middelen vanaf C30.) Dit is overigens voor tegenstanders van homeopathie de reden dat homeopathische geneesmiddelen niet kunnen werken, omdat “er niets in zit”. Maar tussen ‘geen molecuul’ en ‘niets’ zit heel veel ruimte! Wat er wel in zit is een energetische informatie, een soort blauwdruk van de oorspronkelijke stof. 

Wat er NIET in het lichaam komt: chemische stoffen, kwik, aluminium verbindingen, antibiotica, vreemd RNA en DNA en ook geen levende, verzwakte of gedode bacteriën en virussen.

Kijk hier naar een filpmje over de werking van homeopathie.

Ik bied de preventieve methode van Dr. Isaac Golden aan. Deze Australische arts heeft voor zijn doctoraal studie Geneeskunde de lange termijn gezondheid van kinderen onderzocht. Daarbij vergeleek hij de groep kinderen die vaccinaties hadden gekregen, de kinderen die homeopathische profylaxe (HP) hadden gekregen en de groep die helemaal niets had gedaan om te voorkomen dat ze een infectieziekte konden oplopen. De HP groep was de gezondste groep gemeten op de lange termijn waarbij gekeken werd naar 5 ziekten.

informatie over de onderzoeken van Dr. Isaac Golden

Vraag mij om uitleg door contact op te nemen. Ik mag niet al mijn ervaringen en mijn visie wat vaccinaties, homeoprofylaxe en het behandelen met homeopathie op mijn website zetten.

U kunt een afspraak maken voor een consult waarbij ik de methode uitleg en een advies geef. De kosten zijn hetzelfde als voor een ander consult homeopathie.