Toename allergieën

Het aantal mensen met één of meerdere allergieën groeit snel. Zo heeft 6% van de kinderen een voedselallergie en 20% tot 30% van de mensen heeft last van allergie in de luchtwegen. De toename van het aantal mensen met een allergie wordt onder meer veroorzaakt door luchtverontreiniging, een te goede hygiëne en de kwaliteit van woningisolatie. Ook de overvloed aan voedsel uit verre landen speelt waarschijnlijk een rol.

Homeopathie helpt: ook bij allergieën

Zowel de homeopathie als de reguliere geneeskunde zien allergiesymptomen als een bijzondere, meestal heftige uiting van het immuunsysteem van de mens. De behandelingen zijn daarentegen verschillend. Regulier adviseert men vooral om het schadelijke allergeen te mijden of men geeft antihistaminica of hormonen die de allergische reactie onderdrukken. In een enkel geval is een prikpen nodig om achter de hand te hebben wanneer er kans is op een anafylactische shock. Ook kan men met een desensibilisatie-prikkuur het lichaam langzaam laten wennen aan de stof waar men allergisch voor is.

Een homeopathische behandeling kan het lichaam ook minder gevoelig maken voor een bepaald allergeen. Ook kan men klinisch werkende homeopathische geneesmiddelen geven die zoveel mogelijk passen bij alleen de allergieklachten. Tenslotte kan een homeopaat een constitutiemiddel zoeken, dat zowel bij de individuele allergiesymptomen past als bij het verdere totale functioneren en het karakter van de patiënt.

Met name een homeopathische constitutie-behandeling is zeer succesvol. Homeopathische geneesmiddelen hebben geen bijwerkingen, antihistaminica daarentegen soms wel, met name in de vorm van sufheid.

Wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie en allergieën

In de afgelopen jaren zijn er twee meta-analyses verschenen die concludeerden dat bepaalde homeopathische geneesmiddelen bij de behandeling van allergie duidelijk beter werkten dan een placebo. Andere experimentele studie in de USA toonde een duidelijke vermindering van symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven aan bij patiënten met seizoensgebonden, allergische rhinitis.