Artikel Ema Sindelarova voor vakblad Dynamis 27 april 2009

HPV vaccinatie: een onverantwoord experiment

Deze maand hebben alle meisjes van 13-16 jaar een oproep gekregen voor een HPV vaccinatie, die volgens de voorlichtingscampagne van Rijksinstituut voor vaccinatie een bescherming zou bieden tegen baarmoederhalskanker. Maar is het echt zo? Of doen wij mee aan een gezondheidsexperiment? Is deze “prik”eerder een financiële injectie voor de farmaceutische industrie?

Prik en bescherm! Voorkom baarmoederhalskanker!

Zo luidt het motto van de GGD actie, die meisjes tussen 12 en 17 oproept om zich te laten vaccineren met het HPV vaccin. GGD Gelre-Ijssel lokt hun doelgroep met de kans op het winnen van een I-pod Touch (t.w.v. 379 euro!) als je het hele programma (3 inentingen) hebt voltooid. Een dergelijke actie vind ik ethisch onverantwoord. De reclamespotjes op televisie en radio, waarin Angela Groothuizen de moeders aanspreekt, vind ik emotionele chantage. Wil je je dochter beschermen tegen baarmoederhalskanker? Ga die prik dan halen!

Er wordt bewust de indruk gewekt, dat je met dit vaccin beschermd bent tegen deze vorm van kanker. Als je echter de site van GGD raadpleegt, www.prikenbescherm.nl, zie je dat de GGD zelf toegeeft dat “je dus nog steeds baarmoederhalskanker kan krijgen”.

Hoe zeer wij het ook zouden willen, we kunnen de baarmoederhalskanker NIET voorkomen met een vaccinatie.

Officiele bronnen bagatelliseren bovendien de bijwerkingen. De GGD site vermeldt bijwerkingen als: pijn, jeuk, rode huid en verdikking op de plek van vaccinatie (bovenarm) “De meeste klachten zijn mild en gaan vanzelf weer weg.”

Ervaring uit andere landen, waar de overheid al eerder is begonnen met een HPV vaccin, leert, dat de bijwerkingen zeer ernstig kunnen zijn en er zijn zelfs sterfgevallen bekend. Maar daarover later.

De GGD vermeldt zelf, dat dit vaccin “maar zeer kort op de markt is” en “bijwerkingen op lange termijn niet bekend zijn”.

Alleen al na het lezen van deze informatie bekruipt mij de ernstige vraag: "Waarom gaan we massaal zeer jonge meisjes vaccineren, terwijl we het effect op lang termijn niet weten?!" Is dit de zoveelste “paniekvoetbal-actie”, of is dit al lang van tevoren gepland?

Een reden voor mij om nadere informatie te zoeken. Allereerst over de “boosdoener”.

Humaan Papilloma Virus:

Het Humaan Papillomavirus (HPV) is een dubbelstrengs DNA virus en behoort tot de familie van de Papovaviridae. Van de meer dan 100 stammen van het humaan papillomavirus zijn de meeste relatief onschuldig, zoals de typen die wratten op handen en voeten veroorzaken. Ongeveer 45 typen kunnen de slijmvliezen infecteren. Deze typen worden onderverdeeld in laag en hoog risicotypen. De laagrisico typen, waaronder HPV type 6 en HPV type 11, veroorzaken bijvoorbeeld genitale wratten. De hoog risicotypen, bijvoorbeeld HPV type 16 en 18 kunnen, zoals wordt verondersteld, als zeldzame complicatie op termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Daarom worden zij carcinogeen - kankerverwekkend- genoemd.

HPV is een veel voorkomend virus. De meeste mannen en vrouwen zullen ooit in hun leven wel eens een HPV infectie hebben gehad. De virus is overdraagbaar via seksueel contact, maar ook via andere vorm van huid-op-huid contact. Er zijn diverse onderzoeken die een HPV-besmetting aantonen bij 3, 5 en 10-jarige meisjes en bij vrouwen waarvan men zeker is dat ze geen seksueel contact hebben gehad. Condooms beschermen vrouwen niet per definitie tegen HPV infectie.

Normaal gezien kan het lichaam dit virus onschadelijk maken. Bij vrouwen met een verminderde afweer, bijvoorbeeld door een HIV-infectie, een bepaald geneesmiddelengebruik of na een transplantatie, kan het afweersysteem soms het virus niet uitschakelen. Er zijn vele factoren bepalend voor het ontwikkelen van kanker, niet alleen baarmoederhalskanker, maar alle andere vormen.

In diermodellen is gebleken dat de lage natuurlijk verworven antistoftiters na een HPV-infectie zorgen voor levenslange bescherming. Deze natuurlijke antistoffen worden bij mensen gevonden bij 40 tot 50% van de geïnfecteerde individuen.

Cervicale Dysplasie, oftewel baarmoederhalskanker

Bij 99.7% van de patiënten met baarmoederhalskanker wordt DNA van een humaan papilloma virus aangetroffen in de tumor. Maar het is onduidelijk of dit een oorzaak of een gevolg is.

Er zijn wetenschappers die van mening zijn dat het Humaan Papilloma Virus (HPV) tot een infectie kan leiden die cellen in het slijmvlies op de grens van de baarmoederhals en baarmoedermond kan veranderen tot afwijkende cellen waardoor baarmoederhalskanker kan ontstaan. In 90 % van de gevallen herstelt het lichaam dit zelf weer binnen de 6 tot 14 maanden. Als dit niet lukt en het aantal afwijkende cellen toeneemt, kan na verloop van tijd een voorstadium van baarmoederhalskanker ontstaan. Het proces van een eerste afwijkende cel (via een voorstadium) naar kanker verloopt heel langzaam en neemt 10 tot 15 jaar in beslag. De voorstadia werden Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie genoemd, of CIN. Ze zijn onderverdeeld in 3 stadia: CIN 1, 2 en 3 en als laatste stadium kanker. Uit de literatuur blijkt, dat de afwijkingen soms vanzelf verdwijnen, dat betekent, dat het lichaam in staat is deze voorstadia zelf op te ruimen. Zelfs CIN3, de meest „gevorderde“ vorm van precancreuze stadia, leidt slechts bij 12 procent van de patiënten uiteindelijk tot kanker. In sommige gevallen kunnen echter de voorgaande stadia, CIN1 en CIN2 zich juist snel doorontwikkelen in kanker.

Uit statistieken blijkt, dat slechts 1,6 op 1000 vrouwen met een abnormaal uitstrijkje uiteindelijk ook baarmoederhalskanker krijgen. Alle voorstadia zijn doorgaans goed te behandelen door middel van een beperkte chirurgische ingreep en 95 % van alle vrouwen geneest.

HPV = baarmoederhalskanker?

Het verband tussen humaan papillomavirus (HPV) en baarmoederhalskanker is gebaseerd op een wetenschappelijke consensus: in essentie dus niet meer dan een aanname.

HPV wordt vaak gevonden bij baarmoederhalskanker, dus het is aannemelijk, dat het virus de kanker veroorzaakt.

Of toch niet? Meningen hier over zijn verdeeld. Een deel van de deskundigen is van mening, dat de HPV-aanwezigheid bij baarmoederhalskanker meer iets zegt over de gezondheidstoestand van het desbetreffende lichaam, dan over een oorzakelijk verband tussen HPV en baarmoederhalskanker. Het zou zelfs vreemd zijn om dit virus (evenals andere organismen, zoals bijvoorbeeld schimmels en bacterieën) niet aan te treffen in een lichaam of een orgaan, dat zodanig uit balans is, dat dit kanker heeft ontwikkeld.

Professor Matthias Durst, kankeronderzoeker aan de universiteit van Jena stelt ook dat infectie met HPV nog geen kanker veroorzaakt. Pas de genetische veranderingen in de chromosomen zouden tot een tumorgroei kunnen leiden. Derhalve is er geen bewijs voor de these dat het virus deze veranderingen veroorzaakt. )1

Is het juist om te beweren dat HPV baarmoederhalskanker veroorzaakt? Of is het eerder het zeldzaam voorkomende onvermogen van het afweersysteem van vrouwen om de infectie de baas te worden dat uiteindelijk kan leiden tot baarmoederhalskanker?

Waar tegen vaccineren we eigenlijk?

Zowel in de RIVM-uitnodigingsbrief, ondertekend door prof. dr. R.A. Coutinho, als ook in de folder en op de bijbehorende website, www.prikenbescherm.nl, wordt het HPV-vaccin ten onrechte een 'inenting tegen baarmoederhalskanker' genoemd.

Deze omschrijving slaat enkele stappen in de realiteit over, de vaccins zouden immers hoogstens kunnen beschermen tegen een infectie met het humaan papillomavirus stammen 16 en 18, de stammen in het vaccin.

Cervarix en Gardasil

Er is wat onduidelijkheid over de vaccins Gardasil en Cervarix, beide vaccins tegen HPV. Gardasil is een vaccin van de fabrikant Merck,& Co., die wat langer geregistreerd staat (2006) en waarvan inmiddels meer is bekend, dan van zijn onechtelijke broertje Cervarix. Die komt van de fabrikant Glaxo Smith Kline en staat in Nederland geregistreerd vanaf oktober 2007.

Gardasil werd gebruikt onder anderen in Amerika, Spanje en Duitsland. Over de bijwerkingen van Gardasil is meer bekend, dan over Cervarix, die op dit moment zijn entree maakt in Nederland. Cervarix wordt ook in Groot Brittanië gebruikt.

In Gardasil werden vier HPV stammen gebruikt (6, 11, 16 en 18), in Cervarix twee (16 en 18).

Daarnaast bevatten beide HPV-vaccins behalve een grote hoeveelheid zeer giftige aluminiumverbindingen, ook nog andere substanties die absoluut niet in het lichaam of de bloedstroom thuishoren, zoals de eiwitten afkomstig van de kweekbodem van de virus gelijkende partikels (VLPs) - bij Gardasil gisteiwitten, bij Cervarix eiwitrestanten van insectencellen. Deze eiwitten kunnen in het lichaam op korte termijn een anafylactische shock veroorzaken, en op de langere termijn verschillende auto-immuunreacties.(2

Aluminium behoort tot de zware metalen en is bekend als neurotoxine. De concentratie van het aluminium in Cervarix is 36.000 maal hoger dan de Amerikaanse FDA (Food en Drug Administration) veilig acht voor vloeistoffen die worden geïnjecteerd. In Nederland is geen grens gesteld... Aangetoond is dat Aluminium gedrags- en geheugenstoornissen veroorzaakt die een gevolg zijn van de dood van motorneuronen in dieren bij een dosis van 10 - 11 microgram/kg. Vaccinatie met Cervarix zal bij 11 jaar oude meisjes gemiddeld een belasting geven van ongeveer 34 microgram/kg! Neurologische bijwerkingen zijn dan ook te verwachten.. )1

Gardasil bevat ook natriumboraat, ook bekend als borax, die giftig is voor het zenuwstelsel, de nieren en de lever, kan vruchtbaarheid en het ongeboren kind schaden en wordt gebruikt als gif tegen kakkerlakken. In 2005 heeft de National Library of Medicine (NLM) van de National Institutes of Health (NIH) gesteld dat natriumboraat bekend is als gevaarlijk gif en niet langer wordt gebruikt in medische preparaten. Toch is het een hulpstof bij Gardasil.

Nederlandse vaccin Cervarix is vrij van borax, volgens de bijsluiter GSK (Glaxo-Smith-Kline).4

Bijwerkingen

De HPV-vaccins zijn gebaseerd op genetisch gemanipuleerde virusonderdelen (virus gelijkende partikels, VLPs). De Amerikaanse arts dr. Bill Deagle zegt over deze in de natuur nooit eerder voorgekomen entiteiten: ”De DNA-inhoud voegt zich in in het gastheer-DNA, en in die zin is het vaccin dus levend. Het maakt genetisch gemodificeerde gastheren [lees: mensen]. Het is een gencassette met schakelgenen die epigenetisch [vanuit externe omstandigheden] genen kunnen aan- en uitzetten die onvruchtbaarheid teweegbrengen, auto-immuniteit, en kanker met abnormale orgaanontwikkeling .”

De VLPs mogen dan niet infectueus zijn, zij brengen veel gevaarlijker gevolgen teweeg.(2

In de Verenigde Staten worden symptomen die optreden na vaccinaties gemeld volgens het VAERS. Dit staat voor Vaccine Adverse Event Reporting System. Het is een samenwerkingsprogramma voor de veiligheid van vaccins van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA). Beide zijn officiële overheidsinstanties.

De Amerikaanse organisatie Judicial Watch, die overheidscorruptie aan de kaak stelt, heeft op 30 juni 2008 een rapport uitgebracht gebaseerd op documenten van de FDA over de VAERS-rapportages met betrekking tot Gardasil. De FDA is door de rechter gedwongen deze documenten beschikbaar te stellen. Hierruit blijkt dat er inmiddels 8864 meldingen over reacties na vaccinatie met Gardasil zijn uitgebracht. Sinds september 2007 zijn er 18 meldingen van sterfgevallen (meest door bloedstolsels of anafylactische reactie), 27 van levensbedreigende reacties, 10 spontane abortussen en 38 gevallen van Guilain-Barre syndroom. (3

In februari 2009 haalde Spanje 76.000 doses Gardasil van de markt nadat twee meisjes in Valencia enkele uren na hun HPV-vaccinatie in de intensive care waren beland.

Dit is maar een voorbeeld van mogelijke bijwerkingen, voor zover bekend na korte periode van experimenteren met HPV vaccinatie. Net als in Nederland worden ook in Amerika en andere landen niet alle gevallen van bijwerkingen gemeld. Naar schatting wordt maar 10 % van alle gevallen gemeld bij VAERS. Het werkelijke aantal slachtoffers zal veel hoger liggen.

Zover over de bijwerkingen, die GGD “mild” noemt.

Als er zulke ernstige gevolgen zijn zo vroeg in het bestaan van een vaccin, dan moeten we ons een paar kritische vragen stellen: "Hoe effectief is het vaccin? Hoe veilig? En hoe noodzakelijk?"

Effectiviteit

Of de vaccins effectief zijn, is maar de grote vraag. Er is momenteel nog geen enkel geval van baarmoederhalskanker voorgekomen door het vaccin. Dit heeft te maken met de tijd die er tussen een besmetting met HPV zit en het optreden van kanker. Deze periode ligt tussen de 10 en 15 jaar. Het vaccin Gardasil is maar 6 jaar onderzocht, Cervarix nog korter. Er is dus alleen maar hoop en geen enkel bewijs.

Op dit moment is nog niet duidelijk, of na verloop van tijd een herhalingsvaccinatie noodzakelijk is. Bij de berekeningen van de Gezondheidsraad is men ervan uitgegaan dat vrouwen rond hun 30ste nog een keer moeten worden gevaccineerd, maar zij erkent dat dit niet is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Kritische wetenschappers stellen, dat de Gezondheidsraad wel erg optimistisch is.

Het vaccin is uitgetest op vrouwen in de leeftijdscategorie van 16 tot 26 jaar. Meisjes die nu gevaccineerd worden zijn 12 tot 17 jaar. Deze jonge meisjes zijn nog volop in ontwikkeling! Er bestaat een kans, dat ze anders reageren op het vaccin en dat het voor deze leeftijdscategorie dus minder effectief is. Tot slot zou de effectiviteit negatief kunnen worden beïnvloed doordat andere typen HPV hun kans schoon zien om een vorm van baarmoederhalskanker te veroorzaken. Dit zogenaamde 'Type replacement' is een bekend verschijnsel dat zeer regelmatig voorkomt. We komen dan dus van de regen in de drup.(1

Bij een klinisch onderzoek voorafgaand aan de lancering, uitgevoerd door de Dartmouth Medical School in New Hampshire, werd beweerd, dat het HPV vaccin 100% effectief is bij infectie van de HPV types 16 en 18. Maar het hele onderzoek heeft maar twee jaar en drie maanden geduurd! Er zijn meer onderzoeken gedaan, die gemiddeld drie jaar duurden,waarvan de resultaten zijn gepubliceerd pas nadat het vaccin al was toegelaten. Deze onderzoeken heten FUTURE I en II en werden gepubliceerd in New England Journal of Medicine in mei 2007. Uit FUTURE I bleek, dat de effectiviteit slechts 20 % was, met name in stadium CIN1, het stadium dat gewoonlijk uit zichzelf geneest. In FUTURE II werd zelfs vrijwel geen bewijs gevonden dat het vaccin effectief was in stadium CIN3, het stadium met de meeste kans op doorontwikkelen tot kanker. Het vaccin voorkomt maar een heel klein percentage van de afwijkingen in stadium CIN2, die weer in slechts 5% van alle gevallen doorgroeit en kanker ontwikkelt.

De epidemiologen waarschuwen ook dat er rekening moet worden gehouden dat het percentage gevaccineerde vrouwen dat meedoet aan het bevolkingsonderzoek lager kan uitvallen, omdat ze ten onrechte denken voldoende te zijn beschermd tegen baarmoederhalskanker. Het Nederlands Huisartsen Genootschap schreef in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van november 2008 een artikel met dezelfde waarschuwing.

Veiligheid

Behalve de schade, die vaccinatie bij jonge meisjes kan aanrichten, is er ook het gevaar van aangeboren afwijkingen als een zwangere vrouw de vaccinatie krijgt, of zwanger wordt na de vaccinatie. Van de vrouwen die aan de FUTURE onderzoeken deelnamen en binnen 30 dagen na vaccinatie zwanger werden, hadden er vijf een zwangerschap met aangeboren afwijkingen in de groep die Gardasil kreeg ten opzichte van nul in de groep die een placebo had gekregen. Zou Cervarix wél veilig zijn?

Voorwaarde voor het toedienen van het vaccin dient te zijn dat de vrouwen eerst door een eenvoudige HPV-test worden onderzocht op eventuele aanwezigheid van het virus. Dit advies wordt gegeven door prof. Dr. Diane Harper. Als directeur van het Gynaecologisch Kanker Preventie Centrum aan de Universiteit van Dartmouth heeft zij het internationale onderzoek naar de effectiviteit van het vaccin geleid. Zij heeft aangetoond dat de werkzaamheid van het vaccin teniet wordt gedaan indien er al een infectie aanwezig is. Sterker nog, meisjes/vrouwen die op het moment van vaccinatie de HPV-vaccinstammen bij zich dragen, maar liefst 44,6% lopen meer kans om baarmoederhalskanker te ontwikkelen.

In een op 14 maart 2008 verschenen interview met prof. Harper in de Amerikaanse krant FW Daily News spreekt zij zich in felle bewoordingen uit tegen het vaccineren van zeer jonge meisjes. Zij wijst er op dat onderzoek naar de effectiviteit in deze doelgroep en de mogelijk schadelijke gevolgen op termijn geheel ontbreekt.

Het geven van het vaccin aan jonge meisjes acht zij één groot gezondheidsexperiment.

Eenvoudige HPV test

Een bestaande HPV-besmetting kan worden aangetoond met een betrouwbare en een eenvoudige HPV-test . Echter dit onderzoek, een vaginaal uitstrijkje, vindt men ongepast voor hele jonge meisjes.

GGD maakt de gevaren van verhoogd risico op kanker voor een reeds besmette ontvanger van de vaccin niet bekend. Hij informeert: „De vaccinatie heeft zin, als je nog niet besmet bent. Als je nog geen of nauwelijks seksueel kontakt hebt gehad, dan is het mogelijk, dat je nog geen infectie hebt opgelopen. In dat geval is het dus zeker zinvol om een prik te halen. Heb je al vaker seks gehad, dan is de kans groter, dat je het virus hebt opgelopen. Vaccinatie heeft dan minder zin.“

Gezien het feit, dat je de infectie op een andere manier op kan te lopen, vind ik deze vorm van aanpak niet kloppen. Wat ik verder zeer bezwaarlijk vind, dat gebeurt in de praktijk, dat de huisarts aan een meisje vraagt, of ze nog maagd is, „want anders heeft de vaccinatie geen zin“. Hiermee komen een aantal meisjes in een lastig pakket terecht. Ik heb in mijn praktijk meegemaakt, dat zo'n meisje bang wordt om toe te geven, dat ze al seksueel contact heeft gehad. Vaak weten de ouders het nog niet. Hiermee wordt de integriteit ernstig geschonden. Bizar, dat men een vaginaal uitstrijkje bij jonge meisjes niet passend vindt, maar een directe vraag of je wel of geen maagd ben is wél passend gevonden.

Hoe noodzakelijk zijn de vaccinaties?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008) sterven jaarlijks 18.000 vrouwen aan kanker. Op nummer één staat longkanker, met 19% van alle gevallen, op de tweede plaats staat borstkanker met 17%, gevolgd door darmkanker, alvleesklierkanker en eierstokkanker. Baarmoederhalskanker staat, met haar 215 slachtoffers per jaar, niet eens in de top twintig. Het is wel zo, dat de ziekte vooral jonge vrouwen treft.

In Nederland wordt al sinds jaren zestig algemeen gescreend op baarmoederhalskanker door middel van een uitstrijkje. Alle vrouwen van 30 tot 60 jaar worden elke 5 jaar opgeroepen voor een cytologietest. Ook daardoor neemt het overlijdenspercentage jaarlijks af. Het bevolkingsonderzoek zal binnenkort nog verder worden verbeterd.

Ook zonder vaccin zal baarmoederhalskanker dus in de toekomst minder vaak optreden.

Baarmoederhalskanker blijkt verder vooral een ziekte te zijn van ondervoeding en omgeving. In ontwikkelingslanden is het de op een na meest voorkomende vorm van kanker. Levensstijl en voeding spelen dus een grote rol.

In plaats van dure, gevaarlijke en niet effectieve vaccinaties zou het wellicht zinvoller zijn om goede voorlichting te geven over de risicofactoren die de kans op baarmoederhalskanker vergroten.

Tegenstand in Nederland

Het Tv-programma Zembla van 19 oktober 2008 was ook geheel gewijd aan het HPV-vaccin. In dit programma kwamen onder andere aan het woord mw. prof.dr.ir.F.E.van Leeuwen, epidemioloog, verbonden aan het Nederlands Kankerinstituut en prof. H. Schellekens, lid van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Prof. van Leeuwen is één van de auteurs van het eerder genoemde artikel in het Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde. Zij maakten duidelijk dat leden van de Gezondheidsraad ook financiële banden hebben met GSK. Hierdoor is er op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. Dit werd natuurlijk snel door de voorzitter van de Gezondheidsraad en de minister ontkend. De banden met de fabrikant waren bekend en er wordt niet getwijfeld aan de deskundigheid en onafhankelijkheid.

Bovengenoemde artsen hebben ook bezwaren uitgesproken tegen de indringende wijze waarop mensen angst werd aangepraat. Volgens prof. Schellekens besteden farmaceutische fabrikanten drie maal meer geld aan marketing dan aan wetenschappelijk onderzoek. De slinkse wijze van marketingstrategie werd toegelicht door mw. S. Van Nuland. Zij is 3 jaar door GSK betaald om media te bewerken om aandacht te besteden aan baarmoederhalskanker.

Ik vind het zeer opmerkelijk, dat de mediacampagne al in 2006 is gestart, dus lang voordat minister Klink zijn toestemming heeft gegeven om de HPV vaccinatie in het Rijks Vaccinatie Programma op te nemen en ook lang voordat het vaccin Cervarix werd geregistreerd.

Medisch researchjurnalist Désirée Röver heeft een diepgaand onderzoek verricht naar dit vaccin en doet hiervan op onthullende wijze verslag in haar nieuw te verschenen boek BAARMOEDERHALSKANKER, HPV-vaccins als een 'deus ex vagina'. Zij is fel tegen de HPV vaccinatie en spreekt (oa via de site van NVKP) alle meisjes van 13 tot 17 toe:

"Ik zou uit de buurt blijven van welke vaccinatiespuit dan ook. En ik zou héél ver weg blijven van deze HPV-vaccins."

Wat kunnen wij doen?

Na het lezen van bovenstaande informatie komt een grote vraag naar boven: "Wat kunnen wij als homeopaten dan doen om de schade te voorkomen?"

Ten eerste informatie verstrekken. Voorlichtingen geven, verwijzen naar websites als die van NVKP, mailings versturen.

We moeten ook een alternatief kunnen bieden. Vertel je patiënten, dat het allerbelangrijkst is in kankerpreventie, dat je lichamelijk, psychisch en geestelijk in balans bent. Gezonde leefstijl en goede volwaardige voeding is de basispreventie voor alle ziektes.

Constitutionele behandeling zal een hulp bieden in het vinden en behouden van deze balans.

Als vrouwen en meisjes toch ervoor kiezen om zich te laten vaccineren, kunnen wij ondersteuning bieden met het homeopathisch middel Cervarix, dat je voor en na het toedienen van het vaccin inneemt.

Maak mensen er alert op, dat ze de eventuele bijwerkingen (en die zijn zeker te verwachten) moeten melden aan de GGD, eigen huisarts, het liefst ook NVKP én dat ze bij een klassiek homeopaat of homeopathische arts hulp moeten zoeken. Voor zover mij bekend,  is homeopathie de enige geneewijze, die antwoord heeft op het post vaccinaal syndroom.

We kunnen deze gevaarlijk stromende rivier genaamd Cervarix niet meer stoppen. Laten we proberen om tegen de stroom te zwemmen of vanuit de kant een hand uitsteken naar mensen, die dreigen te verzuipen.

Ema Sindelarova

Bronnen

)1 HPV dossier van Martin de Munck , te vinden op www.nvkp.nl

)2 Desiréé Rover: Baarmoederhalskanker - HPV-vaccins als een 'deus ex vagina'

)3 http://www.judicialwatch.org

)4 www.apothekersweb.nl

tijdschrift Medisch Dossier; februari 2009